Oddlužení fyzické osoby

Dostali jste se do těžké životní situace, kdy nemůžete splácet půjčky a úvěry? Máte více úvěrů a kreditních karet? Nebo Vám jen chybí momentálně peníze na splácení, protože jste přišli o práci.

Množstím úvěrů a nemožnosti splácení se můžete dostat do situace tzv. osobního bankrotu. To není úplně správný název. Od 1.1. 2008 platí v ČR insolvenční zákon, který umožňuje fyzickým osobám možnost oddlužení. Je určen pro spotřebitele, nepodnikatele. V případě splnění podmínek pro oddlužení může soud osobě odpoustit až 70 % dlužné částky. Dále musíte mít takový příjem, abyste bylo schopni splatit alespoň 30 % dluhu během 5 let.

Existují dva způsoby oddlužení, prvním je splátkový kalendář a druhým je rozprodání majetku dlužníka. O způsobu nemůžete sami rozhodnout. V 95 % případů se oddlužení řeší pomocí splátkového kalendáře, ale je nutné splnit přísné podmínky a náležistosti.

Oddlužení není pro každého a není jednoduché. Před podáním návrhu na oddlužení je velmi vhodné se poradit s advokátem a spolupracovat. Stejně tak podání návrhu a vyplnění žádosti je nutné řešit a advokátem. Jakákoli chyba může znamenat zastavení procesu, případně vyhlášení konkurzu na dlužníka. Samozřejmostí je splnení všechn podmínek pro oddlužení a dále plnění podmínek v průbehu splácení dluhu. Soud může nařídit konkurz na osobu i kdykoli v průbehu splácení.

Podmínky pro oddlužení

Dlužník musí být fyzická osoba nepodnikatel
Dlužník musí být v úpadku, musí mít více nezajištěných úvěrů
Dlužník má závazky 30 dnů po lhůtě splatnosti
Dlužník musí být schopen splatit minimálně 30 % dluhu
Dlužník musí mít souhlas manžela/manželky, pokud se dluh týká společného jmění
Dlužník musí plnit všechny požadavky dané soudem pro oddlužení
Oddlužení nelze využít na hypotéky a leasing

Kalkulátor možnosti oddlužení