Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je určitá forma spoření se státním příspěvkem. Jde o možnost zajištění ve stáří. Současná situace totiž současným třicátníkům již nedává jinou možnost, než se pokusit se o svůj důchod maximálně možně přičinit a to svým vlastním spořením formou penzijního připojištění. Jde o velice výhodnou možnost spoření, jelikož stát sám na tento druh přidává své prostředky v závislosti na finanční účasti dané osoby. Čím více si člověk spoří sám, tím více mu stát je ochoten k daná platbě přispět. Od určité hranice se pak velikost státního příspěvku k soukromého penzijnímu připojištění nezvyšuje. Fakticky jde o shromažďování peněžních prostředků od účastníka penzijního připojištění a státem poskytnutých příspěvků ve prospěch účastníků. Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a vybraným penzijním fondem.

Forma výplaty penzijního připojištění

Po uplynutí sjednané doby, popřípadě při jiné příležitosti je možné peníze z penzijního fondu vybrat. Naskýtá se hned několik možností. První formou je odbytné. Odbytné představuje výši příspěvků, které byly účastníkem penzijního připojištění do penzijního fondu vloženy a výnosy, které byly do dané doby připsány. Pokud penzijní připojištění trvá alespoň 12 měsíců, je možné o odbytné požádat prakticky kdykoliv. Není ale vyplacena celá částka na účtu penzijního fondu. Státní příspěvek je vrácen zpět, jelikož nebyly dodrženy podmínky ve smlouvě stanovené. Odbytné je navíc někdy sankcionováno i ze strany penzijního fondu určitými platbami, jelikož se jedná o nenaplnění skutkového principu penzijního připojištění.

Další formou, jak vybrat prostředky z penzijního fondu je jednorázové vyrovnání. Jde o situaci, kdy osoba splní podmínky pro čerpání penze a příspěvky byly placeny minimálně 3 či 5 let v souvislosti s druhem penze. Z účtu penzijního fondu jsou tak na účet osoby převedeny všechny prostředky, které se na penzijním účtu nacházejí. Jde o vlastní příspěvky, státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a třetích osob a samozřejmě zhodnocení fondu. Nejklasičtější formou výplaty je pak klasická penze, kdy jsou veškeré příspěvky z penzijního fondu vypláceny v pravidelných intervalech přesně podle dohodnutých částkách či termínů. Vždy záleží na individuálních potřebách klienta a podmínkách nastavených ve smlouvě.

Jak se pojistit a jak volit platbu

Důležité je penzijní připojištění neodkládat. Čím dříve člověk začne, tím méně může pravidelně přispívat, aby dosáhl stejné budoucí hodnoty. Díky úročení a především složenému úročení, pak člověk může relativně dost peněžních prostředků vydělat i pouhým úročením již naspořených peněz. Následně jsou úročeny i úroky, takže čím déle peníze na individuálním penzijním účtu klienta leží, tím více dalších peněz vydělají. Díky velké variabilitě je možné v průběhu spoření i částku spoření měnit a tím kopírovat své aktuální finanční možnosti. V období vysokého platu přispívat více, v období krize naopak méně. Důležité je si také stanovit, jakou cílovou částku člověk očekává. Podle toho je možné penzijní připojištění také nastavit. Jde o velmi individuální požadavky klientů a tak je vždy nutné rozmyslet, kolik peněz budete v penzi potřebovat. Do propočtů či odhadů je možné zahrnout současný příjem, svůj věk, předpokládaný odchod do důchodu a očekávané příjmy v budoucnu. Určitě stojí zato zahrnout do úvah i často nezanedbatelný příspěvek zaměstnavatele jakožto třetích osob.

Příspěvek zaměstnavatele

Na účet penzijního připojištění jakékoliv osoby mohou posílat peníze i třetí osoby. Nejčastěji jde o zaměstnavatele, který tak svým zaměstnancům přilepšuje a sám si díky tomu může snížit náklady, jelikož jde o příjem zaměstnance, který nepodléhá odvodům. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců je již velmi zavedený benefit, který využívá celá řada firem. Jde o jakési zhodnocení práce svých zaměstnanců a určitý dlouhodobý motivační faktor. Příspěvek zaměstnavatele navíc nepodléhá zdanění, čímž pro zaměstnance představuje čistý příjem. Pro zaměstnavatele má příspěvek na penzijní připojištění význam v tom, že jej může zahrnout do svých nákladů. Navíc nepodléhá odvodům na zdravotní ani sociální pojištění za zaměstnance. Tím šetří firmě náklady, jelikož příjem vyplacený zaměstnanci je v čisté podobě. Pro zaměstnance na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění charakter dvojí výhody. A to, že se jedná o příspěvek, který nepodléhá zdanění ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění zaměstnance, takže jde o čistý příjem i na straně zaměstnance. Vše co od svého zaměstnavatele obdrží, přímo dostane. Tyto peníze pak putují přímo na účet penzijního fondu, takže zaměstnanec k nim jakoby nemůže, čímž je i on chráněn proti touze předčasného vybírání těchto peněz a skutečně slouží na zabezpečení daného zaměstnance ve stáří.