Životní pojištění

Životní pojištění představuje velice zásadní rozhodnutí v životě každého z nás. Vždy je nutné, aby správnému rozhodnutí předcházelo dostatečné promyšlení celé situace a naplánování životního pojištění komplexně. Je nutné si uvědomit, jak velké má být pojistné krytí, jakým způsobem chce potenciální majitel své pojištění platit a jak chce ušetřit na daních. Špatná volba při životním pojištění znamená trvalé rozhodnutí, které je při změně relativně dosti nákladné. Proto je nutné znát všechny podstatné termíny a náležitosti, které jsou s životním pojištěním spojené.

Životní pojištění představuje jistotu. Představuje krytí rizika spojeného s nepředvídatelnými událostmi, které mohou výrazně ovlivnit život pojištěného, tak i celé jeho rodiny. Proto je důležité využívat této pojistné ochraně pro zabezpečení rodiny v nepříjemných situacích, jako je smrt či invalidita.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění představuje velmi zajímavý investiční produkt, který je spojený s pojistnou ochranou dané osoby. Jde o relativně velmi výnosné, ale také více rizikové, zhodnocení prostředků, které jsou pomocí platby na životní pojištění úročeny. Nejde zde totiž narozdíl od kapitálového životního pojištění o garanci, ale pouze o možnost dobrého výnosu. Ale i tato možnost řadu klientů osloví, jelikož se jedná o dlouhodobý produkt a v dlouhodobém horizontu je vyšší riziko podstatně více rozmělněno. Vždy záleží pouze na klientovi investičního životního pojištění, jak velkou míru rizika je ochoten akceptovat a podle toho je možné volit přesnou a optimální strategii financování a zhodnocování prostředků.

Klient investičního životního pojištění platí pravidelně pojistné. Část těchto plateb je odebírána pojišťovnou na poplatcích. Zbytek je dále využíván. Část jde do placení na krytí pojistné ochrany a zbytek je investován. Tedy za tuto částku, která neslouží přímo na životní pojištění jsou nakoupeny podílové jednotky pojišťovnou na účet klienta. V případě smrti klienta je vyplacena pojistná částka popřípadě aktuální hodnota individuálního účtu. Vždy záleží, jak je daná pojistka nastavena a jak má klient své individuální podmínky domluveny. Tento druh pojištění počítá i s možnosti dožití a plnění je zde naprosto stejné, jako pro případ smrti. V konečném důsledku tak může investiční životní pojištění představovat velmi výhodný investiční produkt s výraznou pojistnou ochranou.
Výhody investičního životního pojištění
vysoká flexibilita pojištění
vkládání a čerpání peněz v průběhu trvání
daňová uznatelnost plateb životního pojištění
možnost rozšíření pojištění o další připojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je speciální druh životka, kdy je možné sjednat pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistná částka je obvykle pro obě rizika stejná, avšak klient může volit částky pro oba případy jiné. Důležité je si uvědomit, že výsledná částka, která bude vyplacena, ať už v případě smrti či v případě dožití, nese sebou garantované zhodnocení umístěných finančních prostředků. Jde tedy o zhodnocování prostředků, jakousi formu investování, která svému majiteli v konečném důsledku přinese více prostředků, než kolik do svého pojištění vložil. Důležité je však, aby tento druh pojištění trval alespoň let a dokázal tak opravdu využít svého potenciálu.

Klient kapitálového životního pojištění pravidelně platí platby pojišťovně. Ta od těchto plateb odečte své náklady a poplatky, které jsou s vedením účtu životního pojištění spojeny. Zbylá část z plateb tvoří rezervu pojištění. Pokud dojde k pojistnému plnění (smrti), vyplatí pojišťovna osobě uvedené v pojistné smlouvě sjednanou částku. Pokud však klient dožije doby, na kterou si kapitálové životní pojištění sjedná, dostane při výplatě přímo on sjednanou pojistnou částku plus podíl na výnosech pojišťovny. Ty se pohybují v garantované výši v oblasti okolo 2%. V dnešní době je kapitálové životní pojištění spíše v ústraní, avšak stále ho řada klientů využívá, díky jasné garanci a pojistné ochraně.
Výhody kapitálového životního pojištění
garantovaný výnos
garantované pojistné částky pro obě možnosti plnění
daňová uznatelnost plateb životního pojištění
flexibilita v podobě dalších připojištění

Kdo využije životní pojištění?

Hlavní funkcí životního pojištění je finanční zajištění rodiny. Tedy osob blízkých, které obvykle žijí s pojištěným ve společné domácnosti. Navíc může být ve smlouvě uvedena i osoba obmyšlená, tedy ta, které má být v případě plnění pojišťovny určitá částka vyplacena. Životní pojištění může využít každý, kdo potřebuje pokrýt riziko vlastní smrti. Jde o to, že rodina je na pojištěném finančně závislá a při nenadálé situaci, by bez jeho příjmu dlouhou dobu nemohla důstojně fungovat. Jde tedy o situace spojené s hypotékou, leasingem či půjčkami. Díky vysoké tvárnosti je tak možné díky životnímu pojištění zabezpečit prakticky veškerá rizika, která by mohla rodinu postihnout a tím jí při ztrátě rodinného příslušníka ulehčit alespoň od finančních problémů. Již tak jich rodina bude mít v takové situaci dost a dost.

Správný výběr životního pojištění

Důležité je si při výběru životního pojištění uvědomit, proč ho chceme uzavřít. Zda jde o zajištění půjčky, hypotéky či pouze jako jakýsi druh pojištění a krytí rizika, které může mít i investiční charakter. I na to je možné u životního pojištění pamatovat. Vždy je důležité rozmyslet, zda je někdo z rodiny na osobě pojištěné závislý a jak moc. Dále odhadnout, zda nebudu potřebovat uzavřít životní pojištění třeba za 10 let. V tu chvíli však pro pojišťovnu, jako klient, nebudu tak atraktivní jako dnes a může se mi životní pojištění velmi prodražit. Proto je důležité neváhat a uzavřít životní pojištění již při prvním náznaku, že bude i v budoucnu potřeba. Výběr by měl sledovat základní myšlenku v důkladném promyšlení. Hlavní body, na které by měl člověk při výběru brát zřetel jsou:
jaký druh pojištění vybrat
jakou cílovou částku nastavit
zda omezené či neomezené časové trvání
daňové aspekty životního pojištění
popř. kolik jsem ochoten ročně zaplatit